Oasis of date palms Sahara Tamerza Tunisia border with Algeria Atlas mountains.

Oasis of date palms Sahara Tamerza Tunisia border with Algeria Atlas mountains.